Всичко първо е прекрасно!

 

 

15 септември 2007 година

 

 

Списък на учениците от трети "а" клас

1. Андрей Антонов Демирев

2. Антония Красимирова Митева

3. Асен Димитров Райчев

4. Вилиян Димитров Андреев

5. Вяра Димитрова Петрова

6. Георги Неделчев Христов

7. Димитрина Иванова Димитрова

8. Иванка Красимирова Стоянова

9. Ивелин Златков Георгиев

10. Йоанна Даниелова Дулева

11. Йордан Емилов Дяков

12. Калина Христова Полихронова

13. Мария Илиева Илиева

14. Милен Димитров Колев

15. Михаил Пламенов Профиров

16. Михаил Стефанов Йорданов

17. Николета Каменова Коева

18. Пламена Николаева Колева

19. Селинай Кадир Ахмед

20. Симеон Стаменов Димитров

21. Таня Тенчева Колева

22. Трифон Иванов Филипов

23. Фатме Хасан Мустафа 

До края на учебната година остават