Моят роден град

        Град Харманли възниква в началото на ХVІ век. Около 1510 год. тук е построен солиден Керван Сарай, около който се заселват първите жители. В близост до него бил построен държавен харман.  По името на построения харман, селището бива именувано Харманли. И днес в центъра на града се намира част от стената на Керван Сарая.

        През 1585 год. по заповед на турския везир Сивюш паша е построен сводест мост над река Харманлийска/ Олудере/. Мраморният надпис на моста гласи: "Светът е един мост, по който минава пътят на царя и бедняка". Гърбавият мост е запазен почти непокътнат и до днес.

        По това време е изградена и историческата чешма на Извора на белоногата. Легендата за Гергана е обезсмъртена в прекрасната поема на П.Р.Славейков.

        Забележителност за града е старата църква "Свети Атанасий", построена през  1835 год. със средства и дарения от родолюбиви българи от града и околните села.

        Средище на духовен живот е читалище "Дружба", на чиято сцена намират изява творческите заложби на различни поколения.

        Харманли има и своите личности, с които се гордее: Пепа Николова, Йорданка Кузманова, Живко Гарванов, Стоян Стоев- български артисти и кинортисти; Ани Качулева- българска филмова деятелка; Генчо Стоев- български писател.