Моето училище

 

        Начално училище "Алеко Константинов", гр.Харманли е построено през 1910 г. То отваря врати на 01.09.1910 г., а свидетелствата са раздадени на Петровден. При построяването на училището е положен основен камък с обичайните сведения, поставени в стъкло.

        На няколко пъти училището е било затваряно, поради болест/заушка, скарлатина/ и веднага след това се възобновяват учебните занятия.

        През 1941 г.  училището е заето от военна болница и учебните занятия са отменени. След кратък период на прекъсване, училището продължава дейността си.

        До 1952 г. училището е само за ученици от началния курс. От 1953 г. сградата е приспособена и за целодневна детска градина.

        След 1975 г. НУ"Ал.Константинов" е закрито.

        По решение на Общински съвет за народна просвета от учебната 1984/85 г. отново се възстановява работата на НУ"Ал.Константинов". От тази учебна година училището води живот, изпълнен с богата дейност.

        Днес в НУ"Ал.Константинов", гр.Харманли се обучават ученици от първи до четвърти клас  в десет паралелки и една група полудневна детска градина. Към училището са организирани групи за извънкласна дейност - модерен балет, народни танци, народно пеене, група за куклен театър. Учениците отлично се представят във всички  градски тържества, конкурси, състезания на общинско и регионално ниво. Всяка година ръководството на училището организира отдих на учениците през пролетната ваканция, а през лятото - лагер в с.Добринище.

        През последните десет години директор на училището е г-жа Снежана Захариева.