І срок: 15.09.2010 - 31.01.2011 г.

ІІ срок: 01.02.2011 г. - 31.05.2011 г.

 

Ваканции:

Коледна : 24.12.2010 г. - 03.01.2011 г.

Срочна : 29.01.2011 г. - 31.01.2011 г.

Пролетна : 30.03.2011 г. - 10.04.2011 г.

 

Неучебни дни:

22.09.2010 г. - Денят на българската независимост

01.11.2010 г. - Ден на народните будители

03.03.2011 г. - Национален празник на България

17.05.2011 г. - Зрелостен изпит за учениците от 12 клас

19.05.2011 г. - Зрелостен изпит  за учениците от 12 клас

24 и 25 .05.2011 г. - почивни дни по повод Деня на славянската писменост и култура

 

 

ImageChef.com - Custom comment codes for MySpace, Hi5, Friendster and more